GhGossip

LYRICS: Pure Akan – Ɔdabɔ

August 25, 2021 H0NJJK2GqP 0

Monto bi na yɛnkɔ ɛƆdabɔ ɔdabɔ ɔdabɔ ɔdabɔ ɔdabɔ ɔdabɔ ɔdabɔ ɔdabɔƆdabɔ ɔdabɔ ɔdabɔ ɔdabɔ ɔdabɔ ɔdabɔ ɔdabɔ ɔdabɔ Nyame na ɔde woato n’adebɔyɛ nyinaa […]